BELGIUM-TIPS1X2 PAYED TIPS 1X2 31.07.2016

Santos   –   Cruzeiro   1    1.90
Midtjylland  –  Silkeborg  1     1.50
AIK Stockholm   –   Falkenbergs  GG    1.95