BELGIUM-TIPS1X2 PAYED TIPS 1X2 05.06.2016

BATE   –    Mikashevichi   1    1.40
Gremio   –    Ponte Preta    1    1.60